5916 gevonden resultaten

 DateAardOfficiële versieOorsprongStatusSleutelwoordTitelLien légalHistoriekOpmerkingenPublicatieDoc
12-6-2017 Koninklijk besluit AR 12.06.2017
BE Van kracht Water tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrich... Richtlijn (EU) 2015/1787 van de Commissie van 6 oktober 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit... Belgisch Staatsblad 03/07/2017 Pagina: 69501
FR/NL
28-2-2017 Verordening (uitvoering) 2017/360
CE Van kracht Pesticides-fyto tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof buprofezine EG/1107/2009 21/10/2009 Wijziging /540/2011 25/05/2011 PB L 54 van 1.3.2017, blz. 11–13
NL

FR
24-1-2017 Koninklijk besluit AR 24.01.2017
BE Van kracht Andere voedingsmiddelen tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereid... - Gewijzigde teksten KB 29/08/1997 - Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de w... Belgisch Staatsblad: 10/02/2017 Pagina: 19721
FR/NL