F.A.Q

Er bestaan verschillende websites over de levensmiddelenwetgeving. Waarom kiezen voor Belgalim? 

 1. Betrouwbare zoekfunctie via titel of wettekst, zonder rekening te houden met de meervoudsvorm of accenten inclusief cijfers (nomenclatuurnummers, additieven, etc.);
 2. Overzichtelijke trefwoordenlijst;
 3. Koppeling via hyperlinks binnen eenzelfde groep sleutelwoorden: toepassing(en), wijziging(en), verbetering(en) die aan de wetgeving werden toegevoegd;
 4. Intracommunautaire vergelijking tussen Europese en nationale wetgeving;
 5. Sleutelwoorden gekozen op basis van opgebouwde expertise uit de praktijk;
 6. Efficiënt door het bundelen van alle wetteksten in eenzelfde tabel, geselecteerd volgens uw zoekcriteria;
 7. Volledige en unieke database van alle bestaande wetteksten en wetteksten die niet meer van toepassing zijn, sinds 1799 gegroepeerd;
 8. Selectie van teksten met een meerwaarde;
 9. Samenvattingen waar mogelijk;
 10. Te bedienen door een eenvoudige muisklik;
 11. Communicatie van belangrijke topics voor iedereen, duidelijk en bevattelijk.
 12. Mogelijkheid tot het zelfstandig opzoeken van wetteksten volgens uw behoeften via de nieuwslijst of in de database zonder spamberichten te ontvangen.

Vanuit mijn functie heb ik, zoals velen onder jullie, mijn informatie op het internet gezocht en heb nooit gevonden wat ik zocht. Waar dient U bij het gebruik van Belgalim-lemee rekening te houden?

 1.  U dient zich vertrouwd te maken met de zoekmachine, de trefwoorden, om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.
 2. Er is geen cross-reference met GFSI standaarden zoals IFS of BRC.  Dergelijke aanpak zou de werking van de tool beperken.  Anderzijds staat het systeem toe om combinaties van trefwoord en gerichte zoekopdracht samen te stellen die de best mogelijke keuze geven.  Voorbeeld: sleutelwoord zuivelproducten + zoekopdracht op kaas
 3. Indien een bepaalde wettekst door een vergetelheid enkel in het Frans of Nederlands aanwezig is, kan deze aangevraagd worden in de gewenste taal via ‘contact’.
 4. Enkel de wetteksten van Europa, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg en de Maghreb-landen zijn op dit ogenblik beschikbaar. Ons doel bestaat erin dit op termijn uit te breiden en de Canadese wetteksten hieraan toe te voegen.
 5. Er is geen handleiding aanwezig omdat we het systeem bewust zo eenvoudig mogelijk willen houden. 
 6. Het resultaat van de zoekopdracht geeft een beknopte selectie van wetteksten weer. Bij wijze van voorbeeld: In 2014 bevatte de database ongeveer 4000 teksten over olijfolie, toch gaf het zoekresultaat maar een beknopte selectie weer met betrekking tot kwaliteitsparameters en voedselveiligheid.
 7. U krijgt geen aparte nieuwsbrief met actualiteit om te vermijden dat U overstelpt wordt met mails.


Ik ben mijn wachtwoord en/of mijn login vergeten. Wat moet ik doen?

Klik op de blauwe hyperlink “wachtwoord vergeten?”.  Typ vervolgens uw e-mailadres in en volg de instructies op het scherm.

Een e-mail wordt verstuurd naar uw mailbox.  Wanneer u de e-mail ontvangen heeft, kunt u op de hyperlink klikken.  Een tweede e-mail wordt verstuurd met uw login en wachtwoord.

 

Na het inloggen, raden wij aan om het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.  Ga hiervoor naar het gebruikersmenu en klik op “account wijzigen”.  Vergeet niet om uw aanpassingen op te slaan.

 


Wat is het verschil tussen een zoekfunctie aan de hand van sleutelwoorden of zelf ingevoerde trefwoorden?

Er kan gezocht worden op twee manieren:

 • Via zelf ingevoerde trefwoorden: tik zelf een woord in. Voorbeelden van trefwoorden zijn acrylamide, atrazine, fytosterolen… De wetteksten die het ingevoerde woord bevatten in de tekst alsook in de titel worden weergegeven. 
 • Via sleutelwoorden: een woord selecteren uit de lijst. Voorbeelden van sleutelwoorden zijn zuivel, oliën en vetten,… Er verschijnt automatisch een algemene lijst waar de zoekactie verder verfijnd kan worden.  Hiervoor kunt u de lijst van de gezochte elementen in de zoekfuncties activeren. Voorbeelden: Europese Commissie, wetgeving, van kracht, jaar yyyy. U kunt dan verder zoeken door een woord bv. kaas in de sleutelwoordenfamilie ‘zuivel’ te tikken

Welke soorten teksten kan ik in Belgalim-lex vinden?

 U kunt volgende teksten vinden (indien van toepassing)

 -  Communautaire teksten uit het publicatieblad van de Europese Unie: verordeningen, richtlijnen en besluiten. Er zijn ook minder belangrijke teksten te vinden: van het Hof van justitie, advies, mededeling, persbericht, besluiten, interpretatiedocument, Euratom, …

-        - Nationale teksten uit de respectievelijke officiële wetboeken (Journal officiel français, Belgische staatsblad, Luxemburgse Memoriaal, Marokkaanse en Algerijnse Officiële Bulletins): wetten, besluiten, uitspraken, adviezen…

 

 


Wat is een geconsolideerde tekst?

Consolidatie houdt in dat de achtereenvolgende wijzigingen en rectificaties van een besluit in het oorspronkelijke besluit worden verwerkt. Dit maakt de wetgeving duidelijker en toegankelijker.

De geconsolideerde teksten hebben slechts een informatieve waarde en de instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. De teksten zijn dus niet juridisch bindend. Voor juridische doeleinden dienen de teksten in het Publicatieblad van de Europese Unie te worden geraadpleegd.

In de geconsolideerde teksten is de datum niet die van de consolidatie maar wel van de laatste wijziging. De consolidatie volgt de begindatum en niet die van de publicatie

 

 

 


Ik heb gemerkt dat een geconsolideerde versie niet altijd bestaat. Waarom?

De geconsolideerde versie kan om verschillende redenen niet beschikbaar zijn:

 • Wijzigingsaktes worden nooit geconsolideerd, de consolidatie wordt op de oorspronkelijke akte uitgevoerd.
 • Aktes die enkel voor een korte periode toepasbaar zijn, worden niet geconsolideerd.

De kleine wijzigingen i.v.m. taalgebruik worden samen met de consolidatie in de volgende wijziging geïntegreerd

 

 

 


Wanneer is een wettekst niet langer van kracht?


 

  Er bestaan drie soorten statuten die aangeven dat een wettekst niet meer van kracht is:

 

1.     Intrekking van een wet: de wet wordt door een nieuwe wet vervangen

2.     Beëindiging van een wet: de wet is niet meer geldig na een bepaalde tijd

 3.     Vervallen van de wet: de wet werd niet ingetrokken door een andere wettekst maar door diverse redenen is de wettekst vervallen. In de meeste gevallen werd er vergeten om de wettekst te wijzigen wanneer een andere wettekst ontworpen wordt met hetzelfde onderwerp


Ik kan een bepaald document niet vinden. Wat moet ik doen?

Belgalim-lex bevat juridische teksten, die in de officiële bladen of zelfs in de EU-jurisprudentie gepubliceerd zijn.

Sommige oude teksten zijn niet in de database opgenomen.

Als het geen juridisch document betreft, dient u de overzichten van de instellingen te raadplegen voor meer informatie.

Het kan ook over een Besluit handelen, die deel uitmaakt van de « niet-gereglementeerde Besluiten », zoals bijvoorbeeld:

 • documenten die een codenummer geven aan goedgekeurde controle-instellingen van de biologische landbouw.
 • documenten voor de keuring van labo’s voor de analyse van voedingsmiddelen of andere producten.

 

Om het verschil te maken tussen het algemene of individuele kenmerk van een Besluit, is de auteur van de tekst niet belangrijk. Talrijke Koninklijk Besluiten zijn immers individueel opgezet, zoals bijvoorbeeld benoemingen, keuringen, subsidies, enz. Het feit dat de tekst meerdere keren van toepassing kan zijn of niet maakt hier het verschil. Als onpersoonlijke of vage woorden gebruikt worden, kan de tekst meestal meerdere keren toegepast worden, en is dus “algemeen” bedoeld.


Ik zoek een recent document, maar

 Belgalim-lex  wordt in principe dagelijks bijgewerkt uitgezonderd op feestdagen.  Toch hebben bepaalde analytische gegevens drie dagen tijd nodig om opgeladen te worden op de website. Vandaar het kleine verschil tussen de publicatie en de mogelijkheid om het op te zoeken. 


Hoeveel documenten bevat de database?

Op heden bevat de database iets meer dan 6.375 wetteksten. Elk jaar worden er ongeveer duizend document toegevoegd.

 

 


Aan wie kan ik mijn vragen en/of opmerkingen stellen?


 

Via ‘contact’ kunt u uw vraag stellen. U krijgt een automatische bevestigingsmail. Uw vraag wordt binnen de 72 uur behandeld.

 


 Er verschijnt een foutmelding bij het aanmelden. 

De website functioneert optimaal onder google chrome. Indien er een foutmelding verschijnt, dient U op volgende link te klikken: http://www.belgalim-lex.eu/logoff.aspx .  Hierdoor wordt U uitgelogd en dient U zich terug aan te melden.  Denk er eveneens aan om regelmatig cookies te verwijderen.


 Kan ik van een adviesdienst beschikken ??

 Nee, het is niet  het taak van Belgalim-lex.