Verkoopsvoorwaarden en wettelijke bepalingen

Beperkte aansprakelijkheid

 De auteur is niet verantwoordelijk voor:

  • De betrouwbaarheid van de aanwezige gegevens.
  • De reactiesnelheid en andere technische problemen verbonden aan de toegang tot het internet.
  • Eventuele stilstanden en noodzakelijk onderhoud om de website operationeel te houden.
  • Eventuele fouten, ondanks alle zorg die besteed wordt om de integriteit van de beschikbare documenten te bewaken.

 

Bescherming van de privacy

Persoonlijke gegevens kunnen altijd geraadpleegd, gewijzigd, verbeterd of verwijderd worden. Hiervoor dient eerst uw identiteit via e-mail gecontroleerd te worden (zie ‘contact’). Persoonlijke informatie wordt niet verzameld of aan derden verkocht.