PAK: Wijziging maximumgehalten in gedroogde bonito en bepaalde gerookte oostzeeharing

woensdag 15 juli 2015

Katsuobushi is een traditioneel Japans levensmiddel dat wordt gemaakt van bonito. Het productieproces omvat fileren, koken en uitbenen, gevolgd door roken/drogen boven hout. De Japanse autoriteiten hebben recente gegevens overgelegd waaruit blijkt dat de lagere gehalten aan PAK's in dat product niet haalbaar zijn, zelfs als binnen de grenzen van wat mogelijk is goede rookmethoden worden toegepast. Derhalve moeten de huidige maximumgehalten aan PAK's in katsuobushi worden gewijzigd in die welke voor 1 september 2014 van toepassing waren.

Krachtens die verordening moeten de maximumgehalten aan PAK's veilig zijn en zo laag als redelijkerwijs haalbaar is op basis van goede productiepraktijken, droogprocedés en landbouw- en visserijpraktijken. In sommige gevallen waren echter aanpassingen in de rookmethoden nodig. Derhalve werd voorzien in een overgangsperiode van drie jaar voordat de lagere maximumgehalten met ingang van 1 september 2014 van toepassing werden.

De productnaam „Sprotid” is een algemene traditionele benaming in Estland voor een product dat traditioneel zowel sprot (Sprattus sprattus) als Oostzeeharing (Clupea harengus membras) kan bevatten, naargelang het seizoen en de beschikbaarheid. Beide vissen hebben een vergelijkbare grootte en worden tot de kleine vissoorten gerekend.

Het roken van deze kleine Oostzeeharing gebeurt op dezelfde wijze als bij sprot; bijgevolg worden in kleine Oostzeeharing en in gerookte sprot vergelijkbare gehalten aan PAK's aangetroffen. Derhalve moet voor gerookte kleine Oostzeeharing en conserven van gerookte kleine haring hetzelfde maximumgehalte worden vastgesteld als voor gerookte sprot en conserven van gerookte sprotAfdrukken Stuur dit bericht naar een vriend
Uw gegevens :

Uw naam :
Uw email :
Coordonnées de vos ami(e)s :
Naam : Email :