Nieuwslijst

  »  News

Levensmiddelenadditieven: Nieuws voor België en de Europese

18 okt 2014
ivm zoetstoffen

PAK: Wijzigingen voor gerookte voedingsmiddelen

15 dec 2014
Wijzigingen voor gerookte voedingsmiddelen

Novel food: kauwgombasis

15 dec 2014
etikettering

Contactmaterialen: plastische chirurgie?

07 feb 2015
Gebaseerd op recente toxicologische gegevens, naar aanleiding van het Wetenschappelijk comité voor de menselijke voeding en het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.

Levensmiddelenwetgeving: kleine aanpassingen

01 apr 2015
Er zijn wijzigingen aangebracht

Verordening nr. 1333/2008 betreffende additieven

28 apr 2015
Sommige fouten zijn opgetreden door het overzetten van de voedseladditieven in het nieuwe systeem van categorieën in bijlage II. Deze fouten zijn gevonden en werden verbeterd.

Wijziging maximumgehalten voor lood

25 jun 2015
De onderafdeling 3.1 van de bijlage volledig vervangen.

Rijst en arseen: moeten we ons zorgen maken?

25 jun 2015
Nieuwe maximumgehalten zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2016

PAK: Wijziging maximumgehalten in gedroogde bonito en bepaalde gerookte oostzeeharing

15 jul 2015
Wijziging maximumgehalten in gedroogde bonito en bepaalde gerookte oostzeeharing

Ochratoxine: nieuwe tolerantie voor sommige specerijen

15 jul 2015
De bijlage van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten van ochratoxine A in specerijen van Capsicum spp. werd gewijzigd.

Nieuw BSE-status voor Frankrijk en Zwitserland

06 aug 2015
Frankrijk en Zwitserland behoren nu tot de groep A: Landen of gebieden met een verwaarloosbaar BSE-risico

Drinkbaar water wordt steeds meer en meer toegankelijk

06 okt 2015
Bijlage II en III zijn volledig vervangen in de Richtlijn 98/83/EG: de controles zijn versoepeld voor bedrijven en de methoden zijn gevalideerd voor labo's

Moleculaire scheikunde: de Europese Commissie gaat in de tegenaanval

12 sep 2014
Een verordening en twee aanbevelingen werden uitgevaardigd op vlak van monitoring, preventie, reductie alsook uitsluiting van chemische gevaren.

Levensmiddelen met onderscheiden kwaliteit: Wanneer de haan kraait…

11 sep 2014
De Waalse Gemeenschap heeft op 15 mei een besluit uitgevaardigd dat vandaag is verschenen in het Staatsblad: Een regionaalsysteem treedt in werking voor de onderscheiding van diverse kwaliteiten binnen de landbouwproducten en levensmiddelen

H1+: Datum van invoegetreding

03 sep 2014
H1+: Datum van invoegetreding

Voedingshygiëne, op een boogscheut van een revisie van de hygiëneverordeningen: H1+?

29 aug 2014
Een koninklijk besluit werd vandaag uitgevaardigd in het Belgisch Staatsblad dat diverse wetteksten intrekt die door ons sinds geruime tijd als leidraad werden aangewend. Het werpt ons een nieuw licht doorheen zijn vier bijlagen op de nieuwe eisen en regels met betrekking tot de Europese verordenin

VERORDENING (EU) 438/2013 13.05 2013 houdende wijziging en rectificatie van bijlage II bij Verordeni

14 mei 2013
De nieuwe categorieën voorzien in bijlage II van de verordening (EG) Nr 1333/2008 hebben enkele moeilijkheden veroorzaakt voor het invoegen van de levensmiddelenadditieven. Enkele fouten werden gemaakt die nu moeten verbeterd worden.

Verandering van het controlesysteem van de bio productie op 01/01/2014

01 mei 2013
UITVOERINGSVERORDENING (EU) N° 392/2013 VAN DE COMMISSIE van 29 april 2013: vooral gericht op de certificerings- en keuringsinstellingen

MB van 22 maart 2013: versoepeling voor toepassingsmodaliteiten van autocontrole en traceerbaarheid.

28 apr 2013
Volledig hermaakt, 8 jaar later.

KB betreffende de specificaties van levensmiddelenadditieven.

27 apr 2013
Dat KB trekt onze oudste referentie van meer dan 25 jaar oud in, het KB van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in de voedingsmiddelen mogen gebruikt worden.

Toezicht op voedselveiligheid: opstarten van de website Belgalim.be

15 nov 2012
Online brengen van Belgalim: een zoektuig voor de opvolging van de wetgeving i.v.m. levensmiddelen, met alle teksten uit heel Europa.