Wijziging maximumgehalten voor lood

donderdag 25 juni 2015

Grillige metingen van hoge gehalten aan lood in honing hebben ertoe geleid dat de lidstaten handhavingsmaatregelen hebben vastgesteld voor verschillende loodgehalten. Verschillen in de door de lidstaten vastgestelde regelgeving kunnen een belemmering vormen voor de werking van de gemeenschappelijke markt. Daarom moet een geharmoniseerd maximumgehalte voor lood in honing worden vastgesteld

Nieuwe gegevens over het vóórkomen tonen aan dat enkele bestaande vrijstellingen van de algemene maximumgehalten niet langer nodig zijn omdat de algemene maximumgehalten kunnen worden gehaald door het toepassen van goede praktijken of omdat lagere maximumgehalten haalbaar zouden zijn. Specifieke maximumgehalten zijn daarom niet meer noodzakelijk voor koolachtigen met uitzondering van bladkoolachtigen, verse groenten, het merendeel van de bessen en het klein fruit, terwijl de bestaande maximumgehalten voor koppotigen, de meeste vruchtgroenten, de meeste vruchtensappen, wijn en gearomatiseerde wijnen moeten worden verlaagd

De onderafdeling 3.1 van de bijlage volledig vervangen.

Het werd in volgende groepen verdeeld:

-          Vlees en ingewanden van rund, schaap, varken en gevogelte

-          vis, schaal- en schelpdieren

-          granen, peulvruchten, fruit en groenten (+sap)

-          wijn geproduceerd sinds 2001 tot 2015 (0.20 ppm), vanaf 2016 en verder (0.15 ppm)

-          honing

-          voedingssupplementen      

           voedingsmiddelen op basis van granen of niet, dranken, bestemd voor zuigelingen en peuters.

 

-       De maximumgehalten voor lood die zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1881/2006, zoals gewijzigd bij deze verordening, zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2016.Afdrukken Stuur dit bericht naar een vriend
Uw gegevens :

Uw naam :
Uw email :
Coordonnées de vos ami(e)s :
Naam : Email :