VERKOOPSVOORWAARDEN


 

  • Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting.
  • Het abonnement is één jaar geldig. Een abonnement wordt automatisch verlengd. Opzeggen moet via mail (info@belgalim-lex.eu) en dit ten laatste één maand voor de vervaldag van het abonnement.
  • Elke klacht moet per aangetekend brief gestuurd worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail voor het jaarabonnement.
  • In het geval van betwistingen, is de Rechtbank van Luik bevoegd.