6354 gevonden resultaten

 DateAardOfficiële versieOorsprongStatusSleutelwoordTitelLien légalHistoriekOpmerkingenPublicatieDoc
20-12-2017 Verordening (uitvoering) 2017/2470
CE Van kracht Novel Foods tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe... UE/2018/460 20/03/2018 UE/2018/461 20/03/2018 UE/2018/462 20/03/2018 UE/2018/469 21/03/2018 UE/2018/991 12/07/2018 EG/2018/1011 17/07/2018 EG/2018/1018 18... PB L 351 van 30.12.2017, blz. 72–201
FR

NL
12-6-2017 Koninklijk besluit AR 12.06.2017
BE Van kracht Water tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrich... Richtlijn (EU) 2015/1787 van de Commissie van 6 oktober 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit... Belgisch Staatsblad 03/07/2017 Pagina: 69501
FR/NL
28-2-2017 Verordening (uitvoering) 2017/360
CE Van kracht Pesticides-fyto tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof buprofezine EG/1107/2009 21/10/2009 Wijziging /540/2011 25/05/2011 PB L 54 van 1.3.2017, blz. 11–13
NL

FR